O projekcie

Budowa i uruchomienie instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych, zwanej BIOKOMPOSTOWNIĄ, to projekt, w ramach którego powstała jedna z najnowocześniejszych instalacji nie tylko w Polsce, ale też w tej części Europy.
W ramach projektu powstała m.in. instalacja fermentacji odpadów oraz kompostownia odpadów po fermentacji, w których będą zagospodarowywane bioodpady zbierane selektywnie od mieszkańców.
BIOKOMPOSTOWNIA przetwarza rocznie ok. 30 000 ton odpadów, w tym:
- 18 000 ton odpadów zielonych,
- 12 000 ton odpadów biodegradowalnych (kuchennych),
z których powstaje energia elektryczna i cieplna oraz wysokiej jakości kompost.
FILM Z REALIZACJI PROJEKTU >>>

Aktualności

31
styczeń

Potwierdzenie wskazanych w umowach o dofinansowanie założeń ekologicznych Projektu

31
grudzień

Osiągnięto pełną funkcjonalność obiektu.
Uruchomienie agregatów kogeneracyjnych oraz ich synchronizacja z siecią energetyczną.

20
styczeń

20.01.2017r. podpisano protokół końcowy, ostateczny protokół odbioru robót.

Zobacz więcej

Film z realizacji projektu

Wizualizacja

Zobacz więcej

Kontakt

Siedziba beneficjenta

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o
Al. Marcinkowskiego 11
61-827 Poznań
tel: 61 8530 813,15
fax: 61 8530 842
e-mail: sekretariat@zzo.pl

Miejsce realizacji BIOKOMPOSTOWNI

Przy Składowisku Odpadów Komunalnych Miasta Poznaniu
ul. Meteorytowa 1
62-002 Suchy Las
tel./fax 61 811 96 67

BIOKOMPOSTOWNIA w liczbach

Ok. 738 tys. mieszkańców aglomeracji poznańskiej będzie mogło oddać bioodpady do BIOKOMPOSTOWNI
30,000 ton bioodpadów przerobi rocznie BIOKOMPOSTOWNIA
ok. 84 dni będzie trwał proces przetwarzania bioodpadów
Powstanie rocznie po 3.5 GWh energii elektrycznej i cieplnej
Powstanie rocznie ok. 15,000 ton wysokiej jakości kompostu