Cele projektu

BIOKOMPOSTOWNIA, czyli instalacja do odzysku odpadów biodegradowalnych powstała przy Składowisku Odpadów ZZO w Suchym Lesie i przetwarza rocznie ok. 30 000 ton bioodpadów wytworzonych przez mieszkańców aglomeracji poznańskiej.

Selektywnie zbierane przez mieszkańców odpady zielone oraz odpady biodegradowalne (kuchenne) są przewożone do BIOKOMPOSTOWNI. W procesie ich fermentacji i kompostowania powstaje energia elektryczna i cieplna oraz wysokiej jakości kompost.

 

 

Podstawowe cele BIOKOMPOSTOWNI to:

 

  • – doczyszczenie i przygotowanie odpadów biodegradowalnych i zielonych przeznaczonych do biologicznego przetwarzania w procesach fermentacji i kompostowania,
  • – odzysk frakcji materiałowych nadających się do recyklingu – metale żelazne,
  • – odzysk energii z odpadów – produkcja biogazu w procesie fermentacji suchej i energetyczne wykorzystanie metanu poprzez jego spalanie (produkcja energii elektrycznej i cieplnej),
  • – intensywne kompostowanie odpadów z dojrzewaniem celem zmniejszenia aktywności biologicznej przetwarzanych odpadów,
  • – redukcja ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania,
  • – przetwarzanie stabilizatu/kompostu na materiał – kompost o walorach nawozowych i kompost gorszej jakości.

 

 

cykl bioodpadow