Finansowanie projektu

Całkowity koszt przedsięwzięcia opiewa na kwotę 61 181 200,00 zł netto.Na realizację projektu uzyskano jednak dofinansowanie w wysokości 22 925 677,10 zł z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a także dwie pożyczki preferencyjne – z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 10 398 065,31 zł oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 19 567 255,33 zł.

Wkład własny ZZO Poznań wyniósł 8 290 202,26 zł.