Galeria

Eksploatacja obiektu

2020-10-12


Zakończenie prac budowlanych
2015-12-18


 

Postęp prac budowlanych 
2015-10-01


 

Postęp prac budowlanych 

2015-08-06


 

Montaż sita

2015-06-25


Wmurowanie kamienia węgielnego

2015-06-09


Postęp prac budowlanych

2015-05-21


Konferencja dot. zakładu fermentacji

2015-05-14 


Tablice informacyjne dot. projektu 

2015-04-09


Wyjazd techniczny i wizytacja instalacji w Niemczech 

2015-03-26