Odbiór prac budowlanych

23.12.2015

22 grudnia 2015 r. przedstawiciele ZZO w Poznaniu dokonali odbioru robót budowlanych instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych zwanej BIOKOMPOSTOWNIĄ. 


 

Po blisko 9 miesiącach intensywnych prac budowlanych konsorcjum firm Eggersmann Anlagenbau Kompoferm GmbH z Niemiec oraz EUROBUD z Nowogrodu Bobrzańskiego przekazały poznańskiemu ZZO gotowy obiekt.

Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu. Obecnie ZZO Poznań czeka na wydanie przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego pozwolenia zintegrowanego. Po uzyskaniu tej decyzji BIOKOMPOSTOWNIA będzie mogła zacząć przetwarzać bioodpady zbierane selektywnie od mieszkańców aglomeracji poznańskiej.

 

 

Budowa BIOKOMPOSTOWNI to projekt, w ramach którego powstała jedna z najnowocześniejszych instalacji nie tylko w Polsce, ale też w Europie.

 

BIOKOMPOSTOWNIA powstała przy Składowisku Odpadów w Suchym Lesie, zarządzanym przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. Jej zadaniem będzie zagospodarowanie bioodpadów wytworzonych przez ok 738 tys. mieszkańców aglomeracji poznańskiej. Selektywnie zbierane przez mieszkańców odpady zielone oraz biodegradowalne będą przewożone do BIOKOMPOSTOWNI, gdzie zostaną przetworzone w energię elektryczną i cieplną oraz w wysokiej jakości kompost.

 
W ramach projektu powstała m.in. instalacja fermentacji odpadów oraz kompostownia odpadów po fermentacji. Cały proces będzie przebiegał w zamkniętych szczelnie komorach zlokalizowanych w hali. Takie rozwiązanie pozwoli na skuteczne wyeliminowanie uciążliwości odorowych.

 

 

Instalacja będzie mogła rocznie przerabiać ok. 30 000 ton odpadów biodegradowalnych selektywnie zbieranych od mieszkańców.

Realizowana instalacja wraz z budowaną Instalacją Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) na poznańskim Karolinie będzie stanowiła system gospodarowania odpadami komunalnymi w Poznaniu.

Projekt „Budowa instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych zlokalizowanej w Poznaniu” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość projektu wynosi 62 mln zł, z czego unijne dofinansowanie to blisko  38 % . Dodatkowe środki na realizację inwestycji stanowić będzie między innymi preferencyjne pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (36 %) oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (16 %).

 

 

Film z realizacji projektu >>>