Osiągnięcie pełnej funkcjonalności obiektu

31.12.2018

Osiągnięto pełną funkcjonalność obiektu.
Uruchomienie agregatów kogeneracyjnych oraz ich synchronizacja z siecią energetyczną.