Podpisanie protokołu końcowego

20.1.2017

20.01.2017r. podpisano protokół końcowy, ostateczny protokół odbioru robót.