Postęp prac przy budowie BIOKOMPOSTOWNI

30.8.2015

Upalne lato nie spowolniło prac budowlanych związanych z realizacją instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych, która powstaje dla mieszkańców aglomeracji poznańskiej.

 

Dobiega końca zabudowa hali przyjęcia odpadów, gdzie odpady w pierwszej kolejności będą przechodziły obróbkę mechaniczną (rozdrabnianie, przesiewanie). Stąd też będą trafiały do komór fermentacyjnych. Obecnie w hali znajduje się sito bębnowe, które zostało dostarczone pod koniec czerwca (galeria >>>). Do końca października w hali pojawią się pozostałe elementy tej części instalacji, m.in. konstrukcje sortowni, rozrywarka worków, rozdrabniarka i elektromagnes.

 

Aktualnie trwają prace wykończeniowe komór fermentacyjnych, do których specjalnym podajnikiem dostarczane będą zbierane selektywnie odpady biodegradowalne i zielone z części mechanicznej instalacji.

Zakończone zostały prace budowlane związane z wykonaniem komór kompostowania, do których będą trafiały odpady po procesie fermentacji. Do końca października komory zostaną wyposażone w niezbędne elementy pozwalające na ich uruchomienie, czyli m.in. bramy i systemy napowietrzania.

Na końcowym etapie budowy jest również wiata dojrzewania, w której składany będzie kompost po procesie stabilizacji tlenowej w komorach kompostowania. W 85% wykończone są posadzka oraz konstrukcja stalowa wiaty wraz z jej zadaszeniem. Do końca września wykonany zostanie także łącznik między komorami i wiatą dojrzewania.

Realizowane są też prace wykończeniowe budynku, który będzie pełnił dwojaką funkcję: centrali zarządzania całym procesem oraz zaplecza socjalnego dla pracowników zakładu.

 

Zakończenie robót budowlanych i prac montażowych planowane jest na koniec grudnia 2015 r., natomiast do końca czerwca 2016 r. mają zakończyć się próby eksploatacyjne – wtedy też nastąpi pełen rozruch instalacji.

 

Powstała BIOKOMPOSTOWNIA będzie zagospodarowywać rocznie ok. 30 tys. ton bioodpadów selektywnie zbieranych od mieszkańców aglomeracji poznańskiej. W wyniku prowadzonych w instalacji procesów rozkładu bioodpadów będzie powstawał biogaz, który następnie będzie przetwarzany na energię elektryczną i cieplną oraz wysokiej jakości kompost do pielęgnacji i zakładania terenów zieleni.