Rozruch technologiczny

04.5.2016

Dnia 04.05.2016r. rozpoczęto na Instalacji rozruch technologiczny