Trwają prace wykończeniowe przy budowie BIOKOMPOSTOWNI

05.11.2015

Na terenie nowej BIOKOMPOSTOWNI przy składowisku w Suchym Lesie trwają prace wykończeniowe.

 

Przeprowadzane są ostatnie montaże instalacji do przetwarzania bioodpadów. W listopadzie zakończy się również wyposażanie urządzeń monitorujących proces zagospodarowania odpadów. Doposażono budynki socjalne, a wokół zakładu trwają ostatnie prace związane z nasadzeniem roślinności.

W drugiej połowie listopada rozpoczną się rozruchy instalacji „na sucho”, a pełen rozruch obiektu nastąpi po uzyskaniu wszelkich niezbędnych dokumentacji i pozwoleń (pozwolenia zintegrowanego oraz pozwolenia na użytkowanie).

 

Budowa BIOKOMPOSTOWNI to projekt, w ramach którego powstanie jedna z najnowocześniejszych instalacji nie tylko w Polsce, ale też w tej części Europy.

W ramach budowanej BIOKOMPOSTOWNI powstanie  m.in. instalacja fermentacji odpadów oraz kompostownia odpadów po fermentacji, w których będą zagospodarowywane bioodpady zbierane selektywnie od mieszkańców.

Cały proces będzie przebiegał w zamkniętych szczelnie komorach zlokalizowanych w hali. Takie rozwiązanie pozwoli na skuteczne wyeliminowanie uciążliwości odorowych.

 

Budowana BIOKOMPOSTOWNIA będzie rocznie przerabiała ok. 30 000 ton odpadów, w tym:

  • 18 000 ton odpadów zielonych zbieranych selektywnie,
  • 12 000 ton odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie.

 

Selektywnie zbierane przez mieszkańców aglomeracji poznańskiej odpady zielone oraz odpady biodegradowalne będą przewożone do BIOKOMPOSTOWNI, gdzie zostaną przetworzone w energię elektryczną i cieplną oraz wysokiej jakości kompost.

 

 

Realizowana BIOKOMPOSTOWNIA wraz z budowaną Instalacją Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) będzie tworzyć kompleksowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Poznaniu.