Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę BIOKOMPOSTOWNI

10.6.2015

Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod ten obiekt odbyła się 9 czerwca br. na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Suchym Lesie k. Poznania, który jest inwestorem tego zadania.

 

Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Urzędu Miasta Poznania, Związku Międzygminnego

 

 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” oraz wykonawcy inwestycji – firmy Eggersmann Anlagenbau oraz EUROBUD.

 

W ramach budowanej BIOKOMPOSTOWNI powstanie m.in. instalacja fermentacji odpadów oraz kompostownia odpadów po fermentacji, w których będą zagospodarowywane bioodpady zbierane selektywnie od mieszkańców aglomeracji poznańskiej. Zgodnie z założeniami, instalacja będzie przerabiała rocznie ok. 30 tys. ton bioodpadów,  w tym 18 tys. ton odpadów zielonych (liście, trawa, drobne gałęzie) oraz 12 tys. ton odpadów biodegradowalnych (odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych i punktów zbiorowego żywienia: resztki żywności, obierki owoców i warzyw, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie).

 

Akt erekcyjny podpisali i wmurowali: Hanna Grunt, prezes Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu, Bożena Przewoźna, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania, Przemysław Surdyk, zastępca dyrektora GOAP-u, Waldemar Witkowski, przedstawiciel firmy Eggersmann oraz Krzysztof Krauze, prezes Zarządu ZZO w Poznaniu i Edward Dreger, członek Zarządu ZZO w Poznaniu.

 

Relacja z portalu SOZOSFERA.PL >>